Disclaimer voor felicityberkleef.com

Op deze pagina vindt u de disclaimer van felicityberkleef.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Felicity Berkleef. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie en beelden op deze website aan u aanbiedt.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is vrij inzichtelijk zolang u deze informatie en beelden niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie en beelden op deze website geenszins hergebruiken of laten verwijzen en relateren aan andere bronnen.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Felicity Berkleef. Zie voor meer informatie de pagina Algemene Voorwaarden.